OCHRONA KLIMATU
Drewniany dom ma ogromny wpływ na ochronę środowiska. W naszym przypadku podwójnie: dobrze zaizolowane ściany redukują zapotrzebowanie na energię cieplną do zera. Dom wybudowany z drewna magazynuje CO2 przez cały okres swojego użytkowania.
Drewno jest surowcem odnawialnym, który wzrasta dzięki ogólnodostępnej energii słonecznej, a tym samym przekształca dwutlenek węgla w tlen. W drewnie magazynowany jest węgiel, w 1 kg drewna gromadzi się 1,2 kg CO2. Tak więc wiąże stary CO2, przez co nie pogłębia efektu cieplarnianego i zapewnia mniejszą jego emisję.
Dobrze zaizolowany dom to inwestycja na przyszłość.
Odnawialne drewno będzie spełniać nowe wyzwania ekologiczne: spowolnienie zmian klimatu i wspomaganie reform energetycznych. Prawie żaden inny materiał przemysłowy, z ekologicznego punktu widzenia, nie jest w stanie nam tyle zapewnić jak produkty budowlane z drewna bądź włókna drzewnego. Zastosowanie drewna jako konstrukcji i izolacji zapewnia zdrowe i przyjazne środowisku życie wielu pokoleniom.
Podczas procesu produkcji  maksymalnie redukujemy emisję CO2. W ciągu kilku lat STEICO zainwestowało prawie 100 milionów złotych, w celu poprawy wydajności ciągów produkcyjnych i promowania zrównoważonego wykorzystania energii. Od roku 2018 STEICO
używa biomasy jako surowca energetycznego. Logistyka w firmie stara się maksymalnie redukować przebyte odległości w celu zmniejszenia emisji CO2. Dla obu zakładów surowiec drzewny transportowany jest z okolicznych nadleśnictw.
Bilans ekologiczny jest właściwy przy budowaniu z drewna. Dom w technologii STEICO magazynuje w sobie około 16 ton CO₂,
jest to ilość, ktorą wydzieli auto do atmosfery przejeżdżając 80 000 km a z taką odległością można dwa razy objechać dookoła Ziemię.