Plan jest ambitny, ale dzięki prefabrykacji możliwy do wykonania. Dom systemowy prefabrykowany w technologii STEICO zostanie zrealizowany w Kaliszu w ciągu 4 dni. Za inwestycję odpowiedzialny jest jeden z partnerów wykonawczych STEICO.

Ekologiczny budynek, zmontowany z elementów prefabrykowanych wykonanych z naturalnych materiałów budowlanych w zakładzie w Czarnkowie, jest również ekonomiczny. Zaprojektowany jako samowystarczalny, zostanie wyposażony w odnawialne źródła energii, ogrzewanie elektryczne z akumulacją energii oraz odbiorem wody deszczowej. Zgodnie z założeniem inwestora, jedynymi kosztami utrzymania budynku będzie zakup wody i wywóz śmieci. Inwestycja, która jest wzorcowym domem pokazowym, już spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności – z powodu imponującego tempa realizacji. W przyszłości będzie się można również przekonać o niskich kosztach eksploatacji obiektu. Zużycie energii zostanie opomiarowane, a wyniki udostępnione online.

Etapy realizacji domu będzie relacjonował lokalny portal:
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4