Efektywność energetyczna zależy od strat energii przez bryłę budynku. Energia może być tracona przez dach, ściany i okna. To zwiększa koszty. System STEICO prefabrykacja pozwala budować i remontować efektywnie. W raporcie dena dotyczącym budynków wskazuje się, że dzięki remontom zużycie energii w domach jednorodzinnych można zredukować 80 %. Wydajne materiały
termoizolacyjne sprzyjają tym rozwiązaniom